Successful Training Day / Úspěšný tréninkový den

Most gliders are back on the ground after a successful training day. The top speed in club class is above 100 kph and 120 kph in the standard class. The weather in Tábor was good the whole day with cloud bases up to 1500 m AGL. Everything for the competition is now prepared and when the last few pilots finish their registration and scrutineering, the only thing left to begin will be the official opening ceremony that will take place in the Tábor centre on Saturday at 16:00. More info to come soon.

Skoro všichni piloti jsou už na zemi po úspěšném obletění trati. Nejrychlejší ryhlost v klubové třídě byla přes 100 km/h a 120 km/h ve standartní třídě. Počasí v Táboře nám dnes přálo, základny kumulů dosahovaly až 1500 m nad zemí. Vše pro soutěž je již připraveno, a tak potom co několik zbývajících soutěžící ještě dokončí registraci a technickou přejímku, jediné co nás bude dělit od začátku soutěže bude oficální zahájení, které proběhne v sobotu v Táboře na náměstí v 16:00. Více informací bude zvěřejněno brzy.