JWGC 2022 declared OPEN/ Mistrovství  je zahájeno   

The official opening ceremony began at 4 PM after a short production by a saxophone quartet. The ceremony began with a presentation of teams and individual participants. It was followed by speeches by the mayor of Tabor Ing. Štěpán Pavlík, Mr Jiří Dodal, the general secretary of the Aeroclub of the Czech Republic, Mr Jiří Lískovec, president of the hosting aeroclub and ended up with a speech by Wojciech Scigala, president of the international jury who declared 12th Junior World Gliding Championships open.

Úderem 16té hodiny začalo na Žizkově náměstí v Táboře oficiální zahájení mistrovství světa. V úvodu Matěj Rendla uvítal hosty a při následujícím pochodu výprav jednotlivých zemí představil členy výprav. Po nástupu účastníků pronesli uvítací proslov Ing. Štěpán Pavlík, starosta města Tábor, Aeroklub České republiky zastoupil jeho generální tajemník Jiří Dodal, pořadatelský aeroklub zastoupil jeho prezident Jiří Lískovec a na závěr vystoupil předseda jury Wojciech Scigala, který po krátkém proslovu prohlásil mistrovství za zahájené. Na závěr zazněla hymna mezinárodní letecké federace a nad účastníky proletěla v těsné skupině trojice vlečných letadel.

Celý program byl vzhledem k počasí lehce zkrácen, nicméně věříme, že závodníci toto zkrácení ocenili.