Succesful Day 2 / Úspěšný druhý den závodů

Even though the weather was challenging in the morning, we were pleasantly surprised later. Instead of showers and dissipating clouds, very nice cumulus streets formed and showers got delayed. And thanks to cumulus streets and a lot of freedom thanks to the AAT task, competitors managed to achieve very high speeds. The club class was dominated by the French team with Alexandre Fierain in the leading position, who flew 250 km with an incredible average speed of 126 kph. Wiktor Lacinski from Poland, who reached the speed of 135 kph, won in the standard class today. Cheers to the winners and all other pilots who flew like eagles today.

Úspěšný druhý den závodu Počasí nás dnes mile překvapilo – místo, aby se dělaly velké rozpady a přeháňky, tak se uspořádalo do pěkných řad a díky tomu se přeháňky odpozdily. A pod řadami dosáhli závodníci krásných rychlostí. Což by se nám nepodařilo, kdybychom neletěli AAT. Doufáme, že budeme mít podobné štěstí i v dalších dnech, přeci jenom je za námi jen druhý den závodů. A teď už k výsledkům. V klubové třídě jasně dominoval francouzský tým, který obsadil první tři místa. Denním vítězem byl Alexandre Fierain s průměrnou rychlostí přes 126 km/h. Ve standartní třídě dnes zvítězil Wiktor Lacinski z Polska s rychlostí přes 135 km/h.