Official Training Day 2 / Oficiální Tréninkový Den 2

Official training is underway. Almost all competition pilots have now started the task for today. Club class is flying 304 km and Standard class 334 km. Both tasks will take pilots first to the Northeast and then to the West over Brdy mountains. First pilots are expected to arrive back at around 17:00.

Oficiání trénink je v plném proudu a většina pilotů dnes letí soutěžní trať. Klubová třída má dnes naplánovanou úlohu dlouhou 303 km a standartní třída 334 km. Obě třídy mají první otočný bod směrem k Havlíčkovu Brodu a druhý otočný bod za Brdy. Návrat prvních pilotů očekáváme dnes kolem 17:00.