The competition is over / Soutěž je u konce

After years of preparation, more than three weeks of intensive work and 11 flying competition days it is over now. The results are final, awards have been given out and the competition has been declared closed. The airfield that has been full of gliders, tents and caravans just a few hours ago is empty now. The briefing hangar, competition office and the restaurant that have been busy with people for the last three weeks are now closed and empty. But while there is little that remains in Tábor that would remind us that the competition ever took place, the memories and relationships we formed during our time together will remain forever.

We had an extremely enjoyable competition thanks to a number of important aspects. The most crucial part has been all the people that formed the unforgettable atmosphere of the competition. A big thanks need to go to the enthusiasm of all the pilots, team captains, crew members, staff and audience. Huge thanks also need to go to the sponsors of the competition who made it possible to be organised in the first place. Thanks to their generosity we were able to provide a world-class experience for the pilots and motivate their performances with valuable prizes. An important thank you also needs to go to the army and Air Navigation Services of the Czech Republic for coordinating their airspace usage and granting our competitors maximum freedom in the air. And lastly a thank you needs to go to all the people from the Tábor region who might have not been directly involved in the championships but had to bear with increased noise, and traffic and still provide all of us with the basic services we all need to function.

But now, let’s focus our attention on the pilots who through their great skill and determination have shown amazing performances and a very tight race for the podium positions up till the very last day. And while all would like to win, there can only be one junior world champion in each class.

In the club class, the new reigning champion is Finn Sleigh from the United Kingdom. Coming in a close second position is his UK team partner Toby Freeland. And the bronze medal was conquered by Nils Fecker from Germany.

In the standard class, the new junior world champion is Simon Briel from Germany. And the rest of the podium positions were conquered by the representant of the hosting country Czech Republic, Lukáš Kříž and Jaromír Macoun.

And in the team cup ranking the best countries were, in order, Germany, France and the Netherlands.

Congratulations to all who have won and thanks to everybody for the amazing experience. See you all soon again in Tábor.

Club Class
Standard Class
Team Cup

Po několika letech příprav, více než třech týdnech usilovné práce a 11 letových soutěžních dnech je soutěž u konce. Výsledky jsou finální, ceny byly rozdány a předseda mezinárodní jury prohlásil soutěž za ukončenou. Letiště, které bylo ještě před několika hodinami plné kluzáků, stanů a karavanů, teď zeje prázdnotou. Hangár na briefingy, soutěžní kancelář a restaurace, které v posledních třech týdnech překypovali lidmi jsou nyní prázdné a zavřené. Ale přestože na letišti nezůstalo mnoho stop po tom, že se tam mistrovství vůbec kdy konalo, pro nás všechny zůstane mnoho vzpomínek a přátelství, které vydrží na vždy.

Mistrovství na letišti v Táboře proběhlo výborně a za to vděčíme mnoha podstatným aspektům. Nejdůležitější jsou vždycky lidé a hlavně díky nadšení všech pilotů, kapitánů týmů, pomocníků, pořadatelů a diváků proběhlo mistrovství s nezapomenutelnou atmosférou. Velké díky ale patří také všem našim sponzorům, bez kterých by se soutěž nikdy nemohla uskutečnit. Jejich velkorysé dary a příspěvky nám umožnily uspořádat soutěž na světové úrovni a motivovat výkony pilotů hodnotnými cenami. Důležité poděkování patří také Armádě České republiky a Řízení letového provozu za koordinaci využití vzdušného prostoru a zejména jejich ochotě poskytnout pilotům na šampionátu maximální svobodu ve vzduchu. A velké poděkování patří také všem lidem z Táborska, kteří se sice přímo nepodíleli na soutěži, ale poskytli závodníkům skvělé zázemím v Táboře a to i přes zvýšený hluk a provoz, které mistrovství přineslo.

Teď už ale je potřeba přenést naši pozornost k excelentním výkonům pilotů, kteří díky svým skvělým dovednostem a odhodlání vytvořili velmi napínavou soutěž a velmi těsný souboj o medailové pozice. A i když vyhrát by chtěl každý, tak juniorský mistr světa může být v každé třídě jenom jeden. V klubové třídě si tento titul vybojoval Finn Sleigh ze Spojeného Království. Těsné druhý byl jeho týmový kolega Toby Freeland a třetí místo obsadil Nils Fecker z Německa. Ve standartní třídě se novým juniorským mistrem světa stal Simon Briel opět ze Spolkové republiky Něměcko. A ve standartní třídě také zaznamenali největší úspěch naší čeští reprezentanti, kde Lukáš Kříž obsadil druhé místo a Jaromír Macoun místo třetí. V soutěži týmů se na prvním místě umístil národní tým Německa následovaný Francií a Nizozemskem.

Velká gratulace všem vítězům a díky všem za nezapomenutelné zážitky. Co nejdřív zase naviděnou v Táboře.