From the air/Ze vzduchu

One last time during this competition, the pilots took off from the planes of the Tabor airfield today. After the two weeks full of excellent weather and exceptional performance, the competitors are currently attempting to achieve the highest average speed in today’s AAT tasks. Like everyone else, even the sky is mourning and crying today, causing some showers through out the day. Luckily, the local weather wanted to be remembered as extraordinary and except the showers, it remained very favorable. After the pilots will arrive from their final flight, pack their gliders and maybe have some rest, they can enjoy the farewell party, which will take place today at 19:30. It is the best way to celebrate the amazing time we all have spent here at the beautiful Tabor airport.
Ještě jednou na posledny v této soutěži dnes piloti odstartovali z táborského letiště. Po dvou týdnech úžasného počasí a vyjmečných výkonů se nyní závodníci opět snaží o dosažení co nejvyšší průměrné rychlosti v dnešní AAT disciplíně. Stejně jako my všichni ostatní, i obloha se dnes rozhodla truchlit a svým pláčem zapříčinila občasné přeháňky. Naštěstí se ale počasí nechtělo rozloučit ve zlém a krom menších dešťů zůstalo příznivé. Poté co se dnes piloti vrátí, se mohou těšit na rozlučkový večírek, který se bude konat v 19:30. Všichni tak společně oslaví uplynulé týdny, které snad ani nemohly být lepší.